Już dziś zapraszamy Państwa na I edycję Green Gas Poland, międzynarodowej konferencji producentów biogazu i biometanu, która odbędzie się w dniach 11-12 września w hotelu Boss w Warszawie. To nowa, rozszerzona formuła Forum Biogazu, organizowanego w latach 2013-2017 przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

W ramach dwudniowego wydarzenia, w opiniotwórczym gronie, odbędą się debaty na najważniejsze, aktualne tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed polską i europejską branżą biogazową i biometanową. Towarzyszyć im będą prelekcje, wykłady i dyskusje nt. innowacji w sektorze produkcji biogazu i biometanu, połączone z prezentacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Pod koniec pierwszego dnia konferencji odbędzie się uroczysta kolacja, podczas której po raz pierwszy zostaną wręczone nagrody „Ambasador Biogazu 2018” oraz „Biogazownia roku 2018”. W konkursie „Biogaz Dostawca roku 2018” zostanie wyłoniony najlepszy dostawca produktów lub usług dla branży biogazowej.

Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:
 • najnowsze regulacje prawne dotyczące funkcjonowania w branży biogazowej
 • doświadczenia właścicieli biogazowni - dobre praktyki związane z doborem substratów, zagospodarowaniem pofermentu i wykorzystaniem ciepła
 • perspektywy związane z wykorzystaniem biometanu i biowodoru
 • opłaty środowiskowe związane ze spalaniem biogazu
 • biogazownia a podatek od nieruchomości
 • optymalizacja sprzedaży energii
 • biogazownie w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych
 • finansowanie inwestycji i restrukturyzacja kredytów
 • innowacyjne rozwiązania technologiczne dla instalacji produkujących biogaz i biometan.
Uczestnictwo zagwarantuje Państwu:
 • zdobycie wiedzy o sprawdzonych sposobach na rozwój biznesu
 • możliwość dyskusji z najwybitniejszymi praktykami i ekspertami
 • kuluarowe spotkania w gronie przyjaciół i partnerów, w tym podczas uroczystej kolacji z Galą konkursową „Ambasador Biogazu 2018”, „Biogazownia roku 2018” oraz „Biogaz Dostawca roku 2018”
 • indywidualne spotkania z dostawcami oraz zapoznanie się z ich najbardziej aktualną ofertą.

Wszelkie aktualności dotyczące wydarzenia będą umieszczane na oficjalnej stronie internetowej Green Gas Poland, a także na profilu społecznościowym Facebook, do którego „śledzenia” i „polubienia”, a przede wszystkim regularnego odwiedzania serdecznie Państwa zapraszamy.

przejdź na stronę konferencji i zarejestruj się

partnerzy konferencji

kontakt

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7
00-764 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00
Fax: + 48 22 696 52 72

E-mail: upebi@upebi.pl