Biogazownie filarem klastrów energetycznych

Rząd będzie wspierał stabilne odnawialne źródła energii, do których zaliczają się biogazownie. Wiele już istniejących i dopiero planowanych instalacji biogazowych będzie stanowiło trzon klastrów energetycznych – mówił Krzysztof Tchórzewski, minister energii podczas ogłoszenia wyników pierwszego konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

Strategia Ministerstwa Energii zakłada, że polska energetyka w znacznej mierze będzie opierała się na rozproszonej i lokalnej generacji wykorzystującej stabilne odnawialne źródła energii. - Klastry energetyczne i działające w ich ramach biogazownie to przyszłość nie tylko systemu elektroenergetycznego, ale także obszarów wiejskich. Trudno wymienić wszystkie korzyści, które dzięki klastrom odniosą lokalne społeczności – przekonywał minister Tchórzewski. Wyliczał wzrost bezpieczeństwa energetycznego, poprawę środowiska naturalnego, rozwój lokalnej gospodarki i możliwość uzyskania dodatkowych dochodów przez rolników. - Biogazownie, które w wielu klastrach będą odgrywały dominującą rolę, umożliwiają zagospodarowanie produktów ubocznych rolnictwa i pozostałości przemysłu rolno-spożywczego. Z tego typu substratów można już teraz produkować rocznie około 1,7 mld m3 biogazu. Tymczasem w Polsce zużywamy około 14 mld m3 gazu – mówił minister. To oznacza, że taka ilość biogazu po oczyszczeniu mogłaby pokrywać blisko 10 proc. zapotrzebowania kraju na gaz lub w całości zaspokoić potrzeby mieszkańców wsi.

W sierpniu zeszłego roku resort energii ogłosił konkurs dla klastrów energii na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Wpłynęło 115 wniosków, z których 70 przeszło pozytywne pierwszy etap oceny formalnej i zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. Podmioty uczestniczące w ocenie merytorycznej miały możliwość prezentacji w siedzibie Ministerstwa Energii koncepcji funkcjonowania i rozwoju swojego klastra. Najwyżej ocenione 33 projekty otrzymały w tym tygodniu Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. - Dziesięciu najlepszym przyznaliśmy certyfikaty z wyróżnieniem. Jednogłośnie zaś wybraliśmy lidera, który od wszystkich członków komisji konkursowej dostał najwyższe noty – mówił Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w ME.

Liderem został Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego. - Najważniejszym ogniwem naszego klastra jest zespół elektrowni wodnych „Nidzica”, który dysponuje kadrą wysoko wykwalifikowanych inżynierów – wyjaśniał Marcin Skórnóg, dyrektor klastra. - To wyróżnienie oznacza dla nas nie tylko wielką radość i satysfakcję, ale też obowiązki – zarówno wobec własnego klastra, jak też innych, którym – jako lider – mamy służyć pomocą – dodawał.

W dziesiątce wyróżnionych klastrów znalazły się także:
  • Białogardzki Klaster Energii – energia będzie produkowana w panelach fotowoltaicznych, biogazowni, wysokosprawnej kogeneracji, elektrowni wiatrowej i przez prosumentów;
  • energyREGION Michałowo – podstawowym źródłem energii będzie biogazownia rolnicza wspierana przez panele fotowoltaiczne;
  • Karkonoski Klaster Energetyczny – stawia m.in. na źródła geotermalne i fotowoltaikę;
  • Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości" – energia ma pochodzić z biogazowni, instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych oraz wysokosprawnej kogeneracji;
  • Klaster Energii Serce Podhala – trzon klastra będą stanowiły źródła geotermalne;
  • Olecki Klaster odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej „Zielone Olecko” - do produkcji energii będzie wykorzystywał biogazownię, elektrownie wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne oraz kotłownię biomasową;
  • Siemiatycki Klaster Energii – energia będzie pochodziła przede wszystkim z biomasy pochodzenia leśnego;
  • Słupski Klaster Bioenergetyczny – będzie działał głównie w oparciu o biogazownię, elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne;
  • Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej – energia elektryczna ma być wytwarzana w biogazowni, elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych, a ciepło – w kolektorach słonecznych.

Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii otrzymały również:

Baligrodzki Klaster Energii Odnawialnej, Bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa, Brenergia - Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego, Brzeski Klaster Energii Odnawialnej, Energetyczny Klaster Oławski EKO, Klaster Energia Dolina Zielawy, Klaster Energii "Powiatu Przysuskiego", Klaster Energii Południowe Podlasie, Klaster Energii Zielony Pierścień Tarnowa, Klaster Mazurska Energia, Klaster OZE Grudziądz Obszar Zrównoważony Energetycznie, Konecki Klaster Energetyczny, Kwidzyński Klaster Energii, Południowo-Zachodni Klaster Energii, Przechlewski Klaster Energii, Ryterski Mikroklaster Energii Odnawialnej, Siedlecki Klaster Energii, Siedlecki Klaster Energii, Sochaczewski Klaster Energii, Tarnowski Klaster Energii, Wieniawski Klaster Energii Odnawialnej, Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica, Zielona Generacja Nowy Targ.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Ministerstwa Energii, klastry posiadające certyfikat będą mogły brać udział w specjalnie organizowanych dla nich konkursach o unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. - Przyznanie certyfikatów nie oznacza dla klastrów końca, lecz dopiero początek ciężkiej pracy – zaznaczył dyrektor Andrzej Kaźmierski. Zapowiedział też, że już wkrótce Ministerstwo Energii ogłosi kolejny konkurs.

Z rąk Andrzeja Piotrowskiego, twórcy koncepcji klastrów i do niedawna wiceministra energii certyfikat odbierają przedstawiciele Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego

kontakt

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7
00-764 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00
Fax: + 48 22 696 52 72

E-mail: upebi@upebi.pl