Biometan

Z czysto chemicznego punktu widzenia biometan rożni się niewiele od gazu ziemnego. W przeciwieństwie do gazu ziemnego nie pochodzi on jednak ze źródeł kopalnianych, lecz z biogazu produkowanego z surowców odnawialnych.

Za pomocą odpowiedniego przetwarzania możliwe jest oczyszczenie biogazu do czystego (ponad 90%) metanu.

Możliwości zastosowania biometanu:
  • zatłaczanie do sieci gazowej w celu uzupełnienia lub zastąpienia gazu ziemnego (to wymusza jego odpowiednie przygotowanie do parametrów określonych normami)
  • produkcja paliwa do zasilania transportowych silników spalinowych (silniki spalinowe zasilane biometanem charakteryzują się niższą emisją zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych od silników o zapłonie samoczynnym).

Biometan jest perspektywicznym biopaliwem gazowym. To ważne paliwo odnawialne rekomendowane w ramach ustaleń dyrektywy RED II i unijnego Pakietu Zimowego, a jednocześnie mogące w pomóc w uniezależnieniu naszego kraju od gazu importowanego z Rosji.

Produkcja biometanu w Europie systematycznie rośnie. Biogazownie, zatłaczające oczyszczony biogaz do sieci gazu ziemnego, znalazły powszechne zastosowanie m.in. w Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Liderem w zakresie produkcji biometanu jako paliwa dla transportu jest Szwecja.

Wzrost produkcji biometanu w Europie w GWh (dane European Biogas Association, Raport 2017)

pobierz w formacie pdf

partnerzy

kontakt

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7
00-764 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00
Fax: + 48 22 696 52 72

E-mail: upebi@upebi.pl