Biogaz rolniczy

Gospodarstwa rolne produkują duże ilości odpadów. Jedną z najlepszych ekologicznie dopuszczalnych form ich utylizacji jest fermentacja beztlenowa.

Fermentacja metanowa odpadów pochodzących z produkcji rolniczej, zwłaszcza zwierzęcej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, pozwala na pozyskanie energii w postaci biogazu, zmniejszenie zagrożenia ekologicznego środowiska przyrodniczego oraz produkcję organicznego nawozu wolnego od zanieczyszczeń i odoru.

Poddawanie odchodów zwierząt hodowlanych fermentacji beztlenowej w kontekście nawozowego wykorzystania niesie za sobą następujące efekty:
  • zmniejszenie ilości azotu azotanowego na rzecz amonowego,
  • zdolność do utrzymania równowagi humusu w glebie,
  • zniszczenie nasion chwastów,
  • eliminacja patogenów,
  • ograniczenie zużycia nawozów sztucznych,
  • zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych,
  • ograniczenie rozprzestrzeniania czynników chorobotwórczych zawartych w odchodach zwierzęcych.

Aktualne dane dotyczące liczby biogazowni rolniczych w Polsce znajdują się na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który prowadzi i publikuje rejestr wytwórców biogazu rolniczego

Substraty stosowane przez biogazownie rolnicze w 2015 r.

zobacz wykres

partnerzy

kontakt

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7
00-764 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00
Fax: + 48 22 696 52 72

E-mail: upebi@upebi.pl